Distribució i funcionalitats actuals

Un espai funcional, obert a la creació, l'experimentació i a la interacció

La distribució actual del CCOC està concebuda des d'una visió dinàmica i oberta. Els espais, d'estructures simples i funcionals, fan possible que s'organitzin actes, exposicions i accions diverses.

Pujar