Origen i valors històrics

Un espai amb història

El CCOC està situat a la zona més alta del nucli urbà de la Granadella, en les restes d'una església de transició entre el romànic i el gòtic que al segle XVIII es convertí en el convent de monges de Santa Maria de Gràcia. Les monges oferien als pagesos de la Granadella un servei de guarderia, perquè poguessin fer tasques al camp sense desatendre als més petits.

A partir dels anys 30 del segle passat, la congregació religiosa marxa de la Granadella i l'edifici s'utilitza per ubicar-hi tres aules. A conseqüència de la guerra civil i de canvis en els equipaments de la Granadella, cap als anys 50 les aules es van tancar, i durant un breu període l'edifici es va fer servir com a teatre per a les noies d'Acció Catòlica.

Sembla que el convent, del qual s'identifica clarament l'estructura de l'església, es va construir damunt les restes d'un antic castell.

Durant les últimes décades del segle XX, l'edifici es va fer servir com a galliner i com a magatzem de la cooperativa agrícola.

És llavors que se n'enderroca una ala, situada on ara hi ha la plaça de la Independència i l'entrada principal al CCOC.

Sembla que el convent, del qual s'identifica clarament l'estructura de l'església, es va construir damunt les restes d'un antic castell. Encara se'n conserven algunes ruïnes, un fragment de muralla i les restes d'unes sitges.

Pel valor històric i per la seva ubicació, era aquest un espai ideal per a ubicar el CCOC, així que després d'una profunda restauració i adaptació, ara l'edifici té una nova funció.

Testimoni del Sr. Hermenegild Cervelló Farran (la Granadella, 1923), que havia anat a escola a l'edifici de l'actual CCOC