Avís legal i política de privacitat

Aquesta pàgina web ha estat creada amb caràcter informatiu i per a ús personal. Pertany a:

Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya
Plaça de la Intependència, 1
25177 La Granadella (Lleida)
Tel: 973 094 101
info(ELIMINAR)@culturadeloli.cat

Termes i condicions

L'accés i navegació en aquest pàgina web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, les condicions i els termes d'ús que conté.

L'accés a la pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. En cap cas suposa entaular cap tipus de relació entre l'usuari de la pàgina web i el CCOC.

El CCOC es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d'ús d'aquesta pàgina web. Qualsevol modificació s'anunciarà convenientment. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquesta pàgina web.

Continguts

La informació que apareix en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. La informació administrativa facilitada a través d'aquesta pàgina web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de publicar-se formalment en els butlletins oficials corresponents, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

EL CCOC realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina web. El CCOC no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin publicar-se que hagin estat proporcionats per tercers.

L'Ajuntament de la Granadella es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació inclosa en aquesta pàgina web, i la pot limitar o no permetre-hi l'accés.

Propietat intel·lectual i industrial

Tant la pàgina web del CCOC  com els continguts que inclou estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual, i no poden ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L'accés a la pàgina web del CCOC no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts publicats.

Queda prohibida la utilització del nom comercial, les marques, el logotip, els productes i serveis inclosos en aquesta pàgina web per tercers que no tinguin l'autorització dels seus titulars. El CCOC es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Enllaços

En cas que el CCOC inclogui en aquesta pàgina web enllaços a institucions i entitats públiques i/o privades d'interès per als usuaris, aquesta entitat no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats, productes i serveis que puguin visualitzar-se a través dels enllaços esmentats. La presència d'enllaços en la pàgina web del CCOC, excepte si hi ha una manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests enllaços. el CCOC es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen en la seva pàgina web.

Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitja establir algun tipus d'enllaç amb destinació a aquesta pàgina web, ha d'atenir-se a les estipulacions següents:

  1. En la pàgina que estableix l'enllaç no es pot declarar que s'hagi autoritzat, tret que el CCOC ho hagi fet expressament i per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina correctament desitja incloure en la seva pàgina web la marca, la denominació, el nom comercial, el rètol, el logotip, l'eslogan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu titularitat del CCOC, ha de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
  2. el CCOC no autoritza l'establiment d'enllaços a aquesta pàgina web des d'aquelles que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

El CCOC no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la seva pàgina web. Tampoc no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol informació que pugui aparèixer en les pàgines de l'origen de l'enllaç, en concret, sobre el seu funcionament, l'accés, les dades, la informació, els arxius, la qualitat i la fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts en general.

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que heu proporcionat al CCOC estan incloses en un fitxer automatitzat del qual n’és responsable, necessaris per a la tramitació de la vostra sol·licitud i/o gestió municipal per part de la nostra entitat. Així mateix, us informem que podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades mitjançant l'enviament d'una comunicació per escrit a la nostra adreça postal:

Centre de la Cultura de l'Oli de Catalunya
Plaça de la Intependència, 1
25177 La Granadella (Lleida)
 

Pujar