Noticias

Presentació del llibre Agricultura Social a Catalunya

Aquesta publicació, II premi d'assaig de la fundació del món rural editat per Cossetània, aborda el desenvolupament local i l'ocupació per a col·lectius en risc d'exclusió social i convida a descobrir projectes i experiències engrescadores, que poden servir com inspiració per implementar accions als nostres municipis.

El llibre, pretén ser una aproximació a la situació actual de l'Agricultura Social aCatalunya, mesurant el seu abast i analitzant-ne les principals característiques a través de la informació proporcionada pels agents clau del sector.

Actualment, l'Agricultura Social és una activitat que gaudeix d'un important impuls a Catalunya i que aporta importants beneficis a un ampli ventall d'usuaris en risc d'exclusió social, com són les persones amb discapacitat o trastorn mental, en situació d'atur de llarga durada o de pobresa, els joves o les persones immigrades. Aquests col·lectius experimenten, a través
del treball agrari, millores substancials en diferents àmbits de la seva vida, com ara la salut física i mental, l'autonomia, la participació social i les relacions interpersonals, tot creant un entorn de treball favorable que n'afavoreix la inserció.

Aquesta activitat també contribueix a bastir nous models de desenvolupament rural amb projectes socialment innovadors que, des de l'àmbit local, aporten valor afegit al producte i al territori.

Pujar