Noticias

L'ARQUITECTURA POPULAR DE PEDRA SECA, un singular paisatge per descobrir i aprendre

Intens calendari d’activitats al CCOC per impulsar l’oleoturisme i la cultura de l’oli a traves del paisatge singular de les Garrigues

El taller que es gratuït s'impartirà en 2 jornades intensives de treball, (9,30 a 19,30 h), els dos primers dissabtes d'octubre amb una primera introducció teòrica, a la que li seguiran 6 sessions pràctiques al voltant del municipi.

Les sessions pràctiques consistiran en la construcció real d'un marge de pedra seca, el qual està situat a l'entrada del municipi venint de Lleida.

Es tracta de donar a conèixer les tècniques constructives de la pedra en sec i alhora conèixer els materials i a utilitzar correctament les eines per poder seguir construint els marges de pedra que configuren l'actual paisatge de les Garrigues.

Important es redescobrir al joves pagesos que conreen els camps d'oliveres a mantenir viu el paisatge  mil·lenari de les Garrigues sense que es perdi aquesta tradició heretada de generació en generació. 

Pujar